راهنمای ارسال مقاله

توضیحات اولیه در مورد ارسال یک مقاله جدید:

 • قبل از اقدام به ارسال مقاله، حتما راهنمای نگارش مقالات موجود در سایت همایش را مطالعه نمایید!

 • هر مقاله می بایست شامل یک فایل چکیده مقاله و یک فایل اصل مقاله با فرمت microsoft word باشد.

 • در صورت امکان یک نسخه pdf نیز از فایل چکیده و اصل مقاله تایپ شده خود تهیه کنید و در کنار فایل تایپ شده با هم zip کرده و ارسال نمایید.

نحوه ارسال اصل مقاله

 • قبل از هر چیز توجه نمایید که در فرم زیر شما می توانید تنها یک فایل که شامل چکیده و اصل مقاله و با فرمت zip  است ارسال کنید!

 • برای ارسال اصل مقاله خود پس از تکمیل فرم زیر و ثبت مقاله خود به منو وضعیت مقالات رفته و وضعیت رسیدگی به مقاله را مشاهده نمایید.

 • شما تا پایان مهلت تعیین شده جهت ارسال مقالات فرصت دارید که اصل مقاله خود را ارسال کنید.

نویسنده ارسال کننده مقاله باید متعهد شود:

 • مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی ایشان (و همکاران) بوده و در مواردی که از دستاوردهای تحقیقاتی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط و رویه معمول، مشخصات منابع مورد استفاده درج شده است.

 • مقاله ارسالی (و یا ترجمه آن) و یا مقاله‌ای با همپوشانی قابل توجه با این مقاله قبلاً در هیچ مجله و یا کنفرانسی ارائه نشده و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی براي مجله یا کنفرانس دیگري نیست.

 • همه نویسندگان مقاله از کلیه محتویات علمی و نیز ترتیب قرارگیری نام و مشخصات و وابستگی شغلی خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.

 • چنانچه در هر زمان خلاف موارد فوق و یا بروز هرگونه تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با این مقاله اثبات شود، عواقب ناشی از آن متوجه ایشان است و دبیرخانه کنفرانس مجاز است با ایشان (و همکاران) مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

راهنمای ثبت‌نام

نکاتی در مورد ثبت نام کنفرانس:

 • برای هر مقاله باید یک ثبت نام کامل صورت پذیرد.

 • برای مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، سایر نویسندگان برای حضور در کنفرانس باید ثبت نام جداگانه داشته باشند.

 • گواهی ارائه مقاله صرفا به مقالاتی داده می‌شود که برای آن مقاله یک ثبت‌نام کامل صورت گرفته باشد.

 • هزینه ثبت نام شامل شرکت در جلسات ارائه و مراسم افتتاحیه و پذیرایی در زمان برگزاری کنفرانس می‌باشد.

هزینه های ثبت نام در کنفرانس به شرح زیر است:

 

وضعیت و نوع ثبت نام

ثبت نام در موعد مقرر (ریال)

ثبت نام دیرهنگام (ریال)

آزاد

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

دانشجویی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

پنل ارسال مقاله و ثبت نام در کنفرانس

انتقال به صفحه پنل کاربری و ارسال مقاله
انتقال به صفحه ثبت نام در کنفرانس

دانلود قالب‌ ارسال مقاله

قالب چکیده مقاله
قالب نگارش مقاله