به لطف الهی و در راستای برگزاری موفقیت آمیز دومین دوره کنفرانس ملی اویونیک ایران و طی هماهنگی های صورت گرفته با سازمان صنایع هوایی، چهارمین دوره کنفرانس ملی اویونیک ایران در آبان ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی اصفهان و به میزبانی پژوهشکده اویونیک برگزار خواهد شد.

این کنفرانس با هدف ارتقاء جایگاه علمی و صنعتی کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه مهندسی برق و الکترونیک هوانوردی  و به منظور افزایش ارتباطات پژوهشگران حوزه دانشگاه و متخصصین صنعتی کشور برپا شده است. در این کنفرانس ضمن ارائه آخرین دستآوردهای علمی و صنعتی این حوزه، پنل ها و کارگاه های تخصصی در زمینه های مرتبط برگزار می شود. ضمنا در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاهی از آخرین دستآوردهای شرکت های فعال در رشته برقرار خواهد بود.

لازم به ذکر است، اخیرا دومین دوره کنفرانس ملی اویونیک ایران که در بهمن ۱۳۹۳ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، مورد تقدیر مدیریت محترم دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان کنفرانس برتر این دانشگاه قرار گرفت.