کارگاه‌‌ها و نمایشگاه جانبی

از علاقمندان جهت حضور در نمایشگاه درخواست می گردد فرم ثبت نام را به همراه رسید بانکی واریز شده به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. پنل نمایشگاه در تصویر زیر مشخص شده است که ابعاد هر غرفه عبارتند از: 

  • Size A : غرفه ۶ متر مربعی

  • Size B : غرفه ۹ متر مربعی

  • Size C : غرفه ۲۱ متر مربعی

  • Size D : غرفه ۲۱ متر مربعی