جلسه کمیته علمی کنفرانس در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد که بر اساس نظر کمیته علمی  کنفرانس نتایج مقالات در جدول زیر اعلام می‌شود. علاوه بر این پژوهشگران محترم می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری از وضعیت مقاله خود مطلع شوند. لازم به ذکر است پژوهشگران محترم برای دریافت آخرین اخبار و اطلاع‌رسانی‌ها می‌توانند در کانال تلگرامی کنفرانس عضو شوند.

آدرس کانال تلگرام: ICAS2019@

کد مقاله

وضعیت مقاله

HN10100630028

پذیرش با اصلاحات

HN10100660029

پذیرش نهایی

HN10100840064

پذیرش نهایی

HN10100850067

پذیرش با اصلاحات

HN10100860065

پذیرش با اصلاحات

HN10100870066

پذیرش با اصلاحات

HN10100890069

پذیرش نهایی

HN10100920071

پذیرش با اصلاحات

HN10100390054

پذیرش با اصلاحات

HN10100400057

پذیرش با اصلاحات

HN10100420011

پذیرش با اصلاحات

HN10100510056

پذیرش نهایی

HN10100820058

پذیرش با اصلاحات

HN10100280017

پذیرش با اصلاحات

HN10100190079

پذیرش با اصلاحات

HN10100720041

پذیرش با اصلاحات

HN10100880076

پذیرش با اصلاحات

HN10100480027

پذیرش با اصلاحات

HN10100280005

پذیرش با اصلاحات

HN10100560023

پذیرش با اصلاحات

HN10100470015

پذیرش با اصلاحات

HN10100500016

پذیرش با اصلاحات

HN10100540020

پذیرش با اصلاحات

HN10100780051

پذیرش نهایی

HN10100490062

پذیرش با اصلاحات

HN10100670031

پذیرش با اصلاحات

HN10100680034

پذیرش با اصلاحات

HN10100190077

پذیرش با اصلاحات

HN10100620037

پذیرش با اصلاحات

HN10100700036

پذیرش با اصلاحات

HN10100770049

پذیرش با اصلاحات